Lương Nhân viên xây dựng

Quy trình thống kê
8,5 Tr
(Trung bình)
5 Tr
(Thấp nhất)
15 Tr
(Cao nhất)
(Dữ liệu mức lương được tổng hợp từ 180 mẫu việc làm đăng tuyển tại Timviec.com.vn )
  • Vị trí: Nhân viên xây dựng
  • Địa điểm: -
  • Lương khảo sát: -
  • Lương thấp nhất: 5 Tr
  • Lương bậc thấp: 7 Tr
  • Lương trung bình: 8,5 Tr
  • Lương bậc cao: 10 Tr
  • Lương cao nhất: 15 Tr

Thông báo việc làm