Ý kiến người dùng

Chị Loan Trần

Ở góc độ nhân sự, chính sách lương thưởng luôn là một trong những yếu tố quan trọng và cạnh tranh để thu hút và giữ chân nhân tài với công ty nhưng từ trước đến nay bọn mình chủ yếu chỉ tham khảo mức lương các ngành nghề qua các báo cáo lương định kỳ cuối năm của những công ty nghiên cứu thị trường. Các báo cáo này thì mỗi năm chỉ ra một lần nên đôi lúc chưa cập nhật lắm so với tình hình hiện tại để công ty có thể điều chỉnh kịp thời chính sách của mình. VietnamSalary.vn có sự khác biệt ở chỗ các kết quả đều có số mẫu phân tích lớn và dữ liệu thống kê được cập nhật và xử lý khá thường xuyên nên thật sự hữu ích để bộ phận nhân sự có thể nhanh chóng nắm bắt tình hình chung.

Chị Loan Trần

HRBP

Eyeplus Media