Lương Nhân Viên IT

Quy trình thống kê
8,1 Tr
(Trung bình)
3 Tr
(Thấp nhất)
22 Tr
(Cao nhất)
(Dữ liệu mức lương được tổng hợp từ 1215 mẫu việc làm đăng tuyển tại Timviec.com.vn )
  • Vị trí: Nhân Viên IT
  • Địa điểm: -
  • Lương khảo sát: -
  • Lương thấp nhất: 3 Tr
  • Lương bậc thấp: 6,5 Tr
  • Lương trung bình: 8,1 Tr
  • Lương bậc cao: 9,6 Tr
  • Lương cao nhất: 22 Tr

Thông báo việc làm