Lương Nhân Viên Hành Chính Nhân Sự

Quy trình thống kê
7,9 Tr
(Trung bình)
3 Tr
(Thấp nhất)
26 Tr
(Cao nhất)
(Dữ liệu mức lương được tổng hợp từ 411 mẫu việc làm đăng tuyển tại Timviec.com.vn )
  • Vị trí: Nhân Viên Hành Chính Nhân Sự
  • Địa điểm: -
  • Lương khảo sát: -
  • Lương thấp nhất: 3 Tr
  • Lương bậc thấp: 6,5 Tr
  • Lương trung bình: 7,9 Tr
  • Lương bậc cao: 9,2 Tr
  • Lương cao nhất: 26 Tr

Thông báo việc làm