Lương Nhân viên chăm sóc khách hàng

Quy trình thống kê
7 Tr
(Trung bình)
2 Tr
(Thấp nhất)
25 Tr
(Cao nhất)
(Dữ liệu mức lương được tổng hợp từ 243 mẫu việc làm đăng tuyển tại Timviec.com.vn )
  • Vị trí: Nhân viên chăm sóc khách hàng
  • Địa điểm: -
  • Lương khảo sát: -
  • Lương thấp nhất: 2 Tr
  • Lương bậc thấp: 5,7 Tr
  • Lương trung bình: 7 Tr
  • Lương bậc cao: 8,3 Tr
  • Lương cao nhất: 25 Tr

Thông báo việc làm