Lương Nhân Viên Bán Hàng

Quy trình thống kê
6,5 Tr
(Trung bình)
2,5 Tr
(Thấp nhất)
20,5 Tr
(Cao nhất)
(Dữ liệu mức lương được tổng hợp từ 463 mẫu việc làm đăng tuyển tại Timviec.com.vn )
  • Vị trí: Nhân Viên Bán Hàng
  • Địa điểm: -
  • Lương khảo sát: -
  • Lương thấp nhất: 2,5 Tr
  • Lương bậc thấp: 5,1 Tr
  • Lương trung bình: 6,5 Tr
  • Lương bậc cao: 7,9 Tr
  • Lương cao nhất: 20,5 Tr

Thông báo việc làm