Lương Lập trình viên PHP

Quy trình thống kê
12,4 Tr
(Trung bình)
5 Tr
(Thấp nhất)
46 Tr
(Cao nhất)
(Dữ liệu mức lương được tổng hợp từ 120 mẫu việc làm đăng tuyển tại Timviec.com.vn )
  • Vị trí: Lập trình viên PHP
  • Địa điểm: -
  • Lương khảo sát: -
  • Lương thấp nhất: 5 Tr
  • Lương bậc thấp: 9,2 Tr
  • Lương trung bình: 12,4 Tr
  • Lương bậc cao: 15,5 Tr
  • Lương cao nhất: 46 Tr

Thông báo việc làm