Lương Lập trình viên Java

Quy trình thống kê
13,5 Tr
(Trung bình)
6 Tr
(Thấp nhất)
47 Tr
(Cao nhất)
(Dữ liệu mức lương được tổng hợp từ 132 mẫu việc làm đăng tuyển tại Timviec.com.vn )
  • Vị trí: Lập trình viên Java
  • Địa điểm: -
  • Lương khảo sát: -
  • Lương thấp nhất: 6 Tr
  • Lương bậc thấp: 9,8 Tr
  • Lương trung bình: 13,5 Tr
  • Lương bậc cao: 17,1 Tr
  • Lương cao nhất: 47 Tr

Thông báo việc làm