Lương Kế toán trưởng

Quy trình thống kê
12,5 Tr
(Trung bình)
7 Tr
(Thấp nhất)
30 Tr
(Cao nhất)
(Dữ liệu mức lương được tổng hợp từ 205 mẫu việc làm đăng tuyển tại Timviec.com.vn )
  • Vị trí: Kế toán trưởng
  • Địa điểm: -
  • Lương khảo sát: -
  • Lương thấp nhất: 7 Tr
  • Lương bậc thấp: 10 Tr
  • Lương trung bình: 12,5 Tr
  • Lương bậc cao: 15 Tr
  • Lương cao nhất: 30 Tr

Thông báo việc làm